Ing. Miroslav Maláč

Bachelor's thesis

Hodnota pro zákazníka

Value for customer
Anotácia:
Předmětem mé bakalářské práce „Hodnota pro zákazníka“ je zkoumání hodnoty pro zákazníka v konkrétním podniku. V první části jsem sumarizoval teoretické východiska hodnoty pro zákazníka. V druhé části jsem se zaměřil na zkoumání hodnoty pro zákazníka v Klubu PP. Nejprve jsem vymezil trh, na kterém působí. Dále jsem popsal, jak Klub PP vytváří hodnotu pro zákazníka. V poslední části jsem provedl empirický …viac
Abstract:
The Subject of my thesis „Value for customer” is the exploration of value for customers in particular company. In the first part I have summarized theoretical basis of value for customers. In the second part I have focused on research of value for customers in Club PP. First, I have specified the market where it operates. Next, I have described how it creates value for customers. In the last part I …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta