Kristína Vyšná

Master's thesis

Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konania MS v hokeji 2011 na Slovensku so zameraním na cestovný ruch.

Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konání MS v hokeji 2011 na Slovensku se zaměřením na cestovní ruch.
Anotácia:
První část této diplomové práce pojednává o cestovním ruchu eventů a o jeho dopadu na hostující destinaci, přičemž důraz je kladen na sportovní eventy. Dopady jsou rozděleny na ekonomické a neekonomické (sociálně-kulturní, dopady na životní prostředí, marketingové dopady a dopady na infrastrukturu). Tyto jsou dále rozděleny do podkategorií a charakterizovány detailněji. Ve druhé části této práce jsou …viac
Abstract:
In the first part of this final thesis the theory of tourism events and their impact on the host destination is discussed, with particular focus on major sport events. Impacts are divided into two categories: economic and non-economic (socio-cultural, environmental, marketing impact and impact on infrastructure). These break into sub-categories and are described in detail. The second part of the thesis …viac
Abstract:
Prvá časť tejto diplomovej práce pojednáva o cestovnom ruchu eventov a o jeho dopade na hosťujúcu destináciu, pričom dôraz je kladený na športové eventy. Dopady sú rozdelené na ekonomické a neekonomické (sociálno-kultúrne, dopady na životné prostredie, marketingové dopady a dopady na infraštruktúru). Tieto sú ďalej rozdelené na podkategórie a charakterizované detailnejšie. V druhej časti tejto práce …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedúci: Jan Herget
  • Oponent: Miriam Šebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33704