Jiřina FRANCKOVÁ

Bakalářská práce

Symbol mytického hada v alchymii - studie k teorii symbolu

studie k teorii symbolu

Serpent in alchemy - study about theory of symbol
Anotace:
Práce zkoumá vliv symbolů Caducea a Urobora ve filozofickém a náboženském myšlení renesančních alchymistů. Nachází souvislosti v chápání obou symbolů a vysvětluje jejich vidění chodu světa. Problém je zkoumán z mnoha úhlů pohledu, vysvětluje biologické předpoklady hada pro tento význam symbolů, zaměřuje se na souvislosti, ve kterých jsou symboly používány, na jejich možné obměny v čase, či místě působení …více
Abstract:
This work examines influence of the symbols Caduceus and Ouroboros in philosophical and religious thinking of the alchemists in renesance. It is finding context in understanding both of the symbols and explains their seeing of the course of the world. The problem is examined from many angles of view, explanes biological assumptions of the snake for this meaning of the symbols, focuses on the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANCKOVÁ, Jiřina. Symbol mytického hada v alchymii - studie k teorii symbolu. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.