Bc. Dana Ševčíková

Diplomová práce

Critical thinking in ESL lessons

Critical thinking in ESL lessons
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou začleňování kritického myšlení do hodin anglického jazyka v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část definuje termín „kritické myšlení” a zkoumá názory pro a proti jeho inkluzi do vzdělávacího procesu. Zároveň zkoumá současné metody jeho inkluze v České republice. Teoretická část dále uvádí jednotlivé metody a strategie začleňování …více
Abstract:
This thesis addresses the topic of implementing critical thinking into lessons of English language in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part, defines the term “critical thinking” and examines the reasons for and against its inclusion in the educational process, as well as the current means of doing so in the Czech Republic. Further on, the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta