Klára Bárová

Bakalářská práce

Klima třídy jako faktor eliminace výskytu rizikového chování u dětí

Class Climate as a Factor Reducing Risk Behaviour of Schoolchildren
Anotace:
Tématem bakalářské práce je klima školní třídy jako faktor eliminace rizikového chování u žáků na 1. stupni ZŠ. Cílem práce je popsat problematiku třídního klimatu a jeho vliv na chování jeho aktérů, také naopak vliv chování aktérů na třídní klima. Klima školní třídy může být pozitivní, nebo negativní a to s přímým vlivem na život ve třídě. Práce objasňuje možnosti, kterými lze vytvářet pozitivní klima …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is the class climate as a factor reducing risk behaviour of schoolchildren on 1 st. elementary school stage. The aim of the work is to describe the issue of class climate and its influence on the behaviour of its actors, as well as the impact of actors' behaviour on the class climate. The climate of the school class can be positive or negative with a direct effect on classroom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ewxgw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě