Bc. Karla Bobková

Bakalářská práce

The Worker's Lives in Some Works by D. H. Lawrence

The Worker's Lives in Some Works by D. H. Lawrence
Anotace:
Tato práce zkoumá několik ze změn, které během devatenáctého století přetvářely strukturu britské společnosti a které měly značný dopad na každodenní životy pracujících. Dále pak zjišťuje, jak tyto změny vnímal D. H. Lawrence, a to prostřednictvím analýzy dvou z jeho raných děl, která jsou primárními zdroji pro tuto práci. Jak román Synové a Milenci, tak i povídka „Vůně Chryzantém“ značně odrážejí …více
Abstract:
This thesis explores a few of the changes which altered the structure of British society during the course of the nineteenth century and had a profound effect on the lives of the working classes. It also examines D. H. Lawrence’s view of these processes by analyzing two of his early texts which constitute the primary sources for this thesis. Both the novel Sons and Lovers and the short story “Odour …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura