Bc. Karla Bobková

Bachelor's thesis

The Worker's Lives in Some Works by D. H. Lawrence

The Worker's Lives in Some Works by D. H. Lawrence
Abstract:
Tato práce zkoumá několik ze změn, které během devatenáctého století přetvářely strukturu britské společnosti a které měly značný dopad na každodenní životy pracujících. Dále pak zjišťuje, jak tyto změny vnímal D. H. Lawrence, a to prostřednictvím analýzy dvou z jeho raných děl, která jsou primárními zdroji pro tuto práci. Jak román Synové a Milenci, tak i povídka „Vůně Chryzantém“ značně odrážejí …more
Abstract:
This thesis explores a few of the changes which altered the structure of British society during the course of the nineteenth century and had a profound effect on the lives of the working classes. It also examines D. H. Lawrence’s view of these processes by analyzing two of his early texts which constitute the primary sources for this thesis. Both the novel Sons and Lovers and the short story “Odour …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2012
  • Supervisor: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature