Bc. Laura Barcziová

Diplomová práce

Pain points in the software release process

Pain points in the software release process
Anotace:
Procesy vydávania open-source projektov môžu byť často zložité a náročné, s rôznymi problémami, ktoré môžu obmedziť ich kvalitu a efektivitu. Táto práca skúma procesy vydávania softvéru s cieľom identifikovať ich najzávažnejšie problémy. Na identifikáciu týchto problémov analyzuje práca tri projekty pomocou kvalitatívnych metód a súbor dát s tisíckami projektov pomocou kvantitatívnych metód. Zistenia …více
Abstract:
The release processes of open-source projects may be complex and challenging, with various pain points that can impede their quality and efficiency. This thesis investigates the release processes, aiming to identify their most significant pain points. In order to identify them, the thesis analyses three projects using qualitative methods and a dataset with thousands of projects using quantitative methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Martin Ukrop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ján Jančár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky