Vít Škaryd, DiS.

Bakalářská práce

Svátost křtu a svátost biřmování - hlavní teologická východiska

The Sacrament of Baptism and the Sacrament of Confirmation - The Main Theological Starting Points
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje základním teologickým východiskům svátosti křtu a biřmování. Problematiku se snažíme postihnout ve světle Božího zjevení, které je přítomno v Písmu svatém, u církevních otců, v církevních tradicích a magisteriu. Jednotlivé kapitoly naslouchají těmto pramenům a bohatstvím, které reflektují v perspektivách různých oborů či součástí teologie.
Abstract:
The bachelor thesis deals with basic theological starting points of the sacrament of baptism and confirmation. It tries to address the issue in the light of Revelation which is present in the Holy Scripture, at Fathers of the Church, in the church traditions and Magisterium. The individual chapters listen to these sources and riches, which are reflected in the perspectives of various fields or parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9963

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
 • Vedoucí: Mgr. Jan Hojda, Th.D.
 • Oponent: PhDr. Radek Martinek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g4dm7i g4dm7i/4
20. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
20. 9. 2017
Kohout, J.
21. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.