Bc. Hana Řezníčková

Master's thesis

Domácí péče o seniora postiženého demencí

Homecare for Elderly with Dementia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá péčí o seniora postiženého demencí v jeho přirozeném rodinném prostředí. Klasifikuje a charakterizuje rodinnou péči, její pozitiva a negativa. Zaměřuje se na osobu rodinného pečujícího, jako neformálního poskytovatele péče, jeho situaci a zejména jeho potřeby, které souvisí se zajištěním péče. Cílem této práce je odpovědět na otázku: „Jaké jsou potřeby pečujících osob při …more
Abstract:
This master’s thesis deals with care for elderly with dementia in their domestic environment. It describes homecare and its positives and negatives with focus on family member as an informal caregiver, their situation and especially their needs. The goal of this thesis is to answer the question: "What are the needs of caregivers when taking care for elderly with dementia?" In the theoretical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií