Theses 

Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči – Bc. Dita Volhejnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dita Volhejnová

Bakalářská práce

Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči

Roles and responsibilities of nurses in the treatment of wounds in home care.

Anotace: Práce mapuje a popisuje situaci sester ve vybraných terénních domácích péčích Královehradeckého kraje, které pečují o osoby s nehojícími se ranami různé etiologie. Pojednává o domácí péči, jak funguje, jaké role a kompetence sestry v domácích péčích mají. Zaměřuje se na specifika spojená s péčí o chronické rány v domácí péči. V teorii je zmiňována historie domácí péče, její vznik a doba působení v České Republice. Popisuje péči o nehojící se rány a její specifika. Zabývá se platnými zákony a vyhláškami. Ve výzkumném šetření zjišťuje, jaké je vzdělání sester a jaký je jejich přístup k dalšímu vzdělávání. Poukazuje na spolupráci lékařů a sester v domácí péči a na spokojenost sester s dokumentací. Práce nám přibližuje nedostatky v péči o rány v domácích péčích z pohledu sestry.

Abstract: This bachelor work maps out and describes the situation of nurses in selected mobile home care units in the Hradec Králové region, which take care of patients with non-healing wounds of different etiology. It deals with home care, how it works, what roles and competences nurses have in home care. The work focuses on the specifics related to the treatment of chronic wounds in home care. It covers the valid laws and bills. The research determines the level of education of nurses and their attitude to further education. It concerns itself with the inadequacies of wound care in home care from the point of view of a nurse.

Klíčová slova: Role a kompetence sester, nehojící se rány, léčba ran, domácí péče.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Romana Procházková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27922 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Volhejnová, Dita. Role a kompetence sester v léčbě ran v domácí péči. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:50, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz