Mgr. Pavel Bližňák

Bakalářská práce

Energetická bezpečnost dodávek zemního plynu do ČR s důrazem na krizový vývoj

The security of natural gas supplies to the Czech Republic: crisis management evaluation
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá energetickou bezpečností dodávek zemního plynu do České republiky. Ta se podle předloženého teoretického konceptu rozděluje primárně na vnější, tj. zdrojovou diverzifikaci a na vnitřní, která zahrnuje vnitrostátní přepravní soustavu. V první části práce jsou analyzovány dodavatelé zemního plynu, rozdílné přepravní cesty a charakter obchodních kontraktů. Následně …více
Abstract:
Submitted bachelor thesis aims to energy security of natural gas supply for the Czech Republic. According to selected theoretical concept, it can be primary divided into external level, which incorporates source diversification, and internal level, which consists of interstate supply gas structures. Analysis presented in the first part of thesis is focused on supplier of natural gas, different ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií