Bc. Aleš Raděj

Master's thesis

Optimalizace výrobních procesů podniku k podpoře "Lean production"

Optimization of production process in company with support "Lean production"
Anotácia:
Diplomová práce popisuje pozitivní změny ve výrobních procesech konkrétního podniku směřované k zavedení základních pilířů "Lean production", tzv. štíhlé výroby. Cílem těchto navržených změn je zkrácení celkových výrobních časů, popsání a eliminace činností, jenž nepřidávají hodnotu výrobkům a popis úzkých míst ve výrobních řetězcích. Navržené změny prokazatelně vedou k celkovému snížení výrobních …viac
Abstract:
This Diploma describe positive transformation in manufacturing process of company. These changes for the better use foundation stone "Lean production". Goal is reduction of production times, describe and elimination ineffective activities, describe constraints in production chain. The task of high priority is reduction production cost and increase production capacity.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Sedlář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting