Bc. Miroslav ŠTĚPÁN

Diplomová práce

Závislost na drogách, alkoholu a tabáku jako závažný problém dnešní mládeže.

Drug, alcohol and tobacco addiction as a serious problem of nowadays youth.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou závislostí mládeže na drogách, alkoholu a tabá-ku. V práci jsou popsány nejdůležitější faktory, specifika a příčiny vzniku závislostí na návykových látkách u mládeže a také možnosti terapie a prevence v této oblasti. Důležitou součástí práce je pojednání o alkoholu a tabáku, drogách, které představují nemalé riziko pro mládež, a které jsou společností mnohdy …více
Abstract:
Diploma thesis deals with addiction on drugs, alcohol and tobacco of young people. The most important factors, specifics and addictions on addictive substances creation cause as well as therapy possibilities and prevention in this area are described in this work. An im-portant part of the thesis is a treatise about alcohol and tobacco, drugs that represent signi-ficant risk for young people, and which …více
 

Klíčová slova

Závislost drogy alkohol tabák.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁN, Miroslav. Závislost na drogách, alkoholu a tabáku jako závažný problém dnešní mládeže.. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe