Jan Soukup

Master's thesis

Podnikatelské modely na deep webu

Business models on deep web
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat prostředí deep webu a vyhodnotit možnosti použití obchodních modelů z běžné internetové sítě. Práce je systematicky členěna do několika dílčích kapitol. V úvodní části práce jsou vysvětleny pojmy web, deep web a dark web, které se pak následně prolínají celou prací a jsou nezbytné pro její pochopení, dále je přiblížen pojem onion routingu a použití softwaru …more
Abstract:
This diploma thesis analyzes the deep web environment with the use of business models from the surface web. In the indroduction part of the thesis summarize terms web, deep web and dark web, these terms are intermingle the entire thesis, also brings the concept on Onion routing with use of Tor software. An inseparable part is the comparsion of tools which can be used for access to the dark web. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Michal Šebesta
  • Reader: Tomáš Bruckner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49571

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic