Dana Moskáľová

Diplomová práce

Vliv nabídky peněz na inflaci v eurozóně

The Impact of Money Supply on Inflation in the Euro Area
Anotace:
V práci je analyzovaný vplyv ponuky peňazí na výšku inflácie v eurozóne. Inflácia je vyjadrená prostredníctvom harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a indexu cien priemyselných výrobcov. Transmisný mechanizmus je zohľadnený pomocou indexu priemyselnej produkcie. Dané vzťahy sú odhadované využitím vektorového modelu korekcie chyby. Sú skúmané ako dlhodobé, tak aj krátkodobé vzťahy medzi veličinami …více
Abstract:
In the work is analyzed the impact of developments in M3 on inflation in the euro area. Inflation is expressed by the harmonized index of consumer prices and industrial producer price index. The transmission mechanism is reflected by the index of industrial production. The relationships are estimated using a vector error correction model. They are explored in long-term and short-term relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Lumír Kulhánek
  • Oponent: Kateřina Dvoroková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance