Theses 

Spolupráce USA a Mexika v boji proti obchodu s drogami jako mezinárodní bezpečnostní hrozbě – Anna Švejdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie

Anna Švejdová

Bakalářská práce

Spolupráce USA a Mexika v boji proti obchodu s drogami jako mezinárodní bezpečnostní hrozbě

The US-Mexico Cooperation to Combat the International Threat of Drug Trafficking

Anotace: Mexiko a USA čelí transnacionální hrozbě představované obchodem s drogami. Tato práce se zabývá americko-mexickou spoluprací v této oblasti a klade si za cíl zhodnocení její efektivnosti. Nejprve vytváří teoretický základ pro konstruktivistickou analýzu této spolupráce tím, že identifikuje změny spojené s post-mezinárodním prostředím. Vysvětluje vzestup transnacionálních hrozeb a způsob jejich konstrukce podle teorie sekuritizace kodaňské školy a podle konstruktivistické teorie. Zabývá se tím, jak hrozbu obchodu s drogami vnímají Mexiko a USA a identifikuje, proč je obchod s drogami hrozbou transnacionální. Pro zodpovězení otázky efektivnosti americko-mexické spolupráce využívá konstruktivistickou analýzu jejich dosavadních vztahů a určuje jejich základní nedostatky. Nakonec analyzuje, jak se tyto nedostatky projevily při tvorbě a uplatňování konkrétních protidrogových strategií a hodnotí jejich úspěšnost. Největší nedostatky shledává v přílišném zaměření na ozbrojené složky a chybějící institucionalizaci spolupráce.

Abstract: Mexico and the US are facing a transnational threat in the form of drug trafficking. This paper focuses on the US-Mexico cooperation to combat this threat with the objective to evaluate its effectiveness. First, a theoretical base is set for a constructivist analysis of the cooperation by identifying changes that have resulted from the new post-international environment. An explanation of the rise of transnational threats and the ways they are constructed is given according to constructivism and the securitization theory as used by the Copenhagen school of security studies. This leads to an examination of how the threat posed by drug trafficking is perceived by Mexico and by the US and identifies why drug trafficking is indeed a transnational threat. To answer the question of the US-Mexico's effectiveness in this cooperation, a constructivist approach is used to identify the main flaws of their relation. Finally, an analysis of how these flaws have affected the forming and enforcement of specific anti-drug strategies is used to assess its impact

Klíčová slova: obchod s drogami, transnacionální hrozba, bezpečnost, konstruktivismus, post-mezinárodní teorie, americko-mexické vztahy

Keywords: drug trafficking, transnational threat, US-Mexico relation, Security, Constructivism, Post-international Theory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Martin Rolenc
  • Oponent: Marcela Demková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69442

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz