Ondřej Stejskal

Disertační práce

Microscopic Origin of Linear Magneto.Optical effect in BCC FE

Microscopic Origin of Linear Magneto.Optical effect in BCC FE
Anotace:
Rychlý vývoj ab initio kódů v posledních letech umožnil provádět přesné výpočty různých vlastností pevných látek. Otevřely se tak nové možnosti výzkumu. Naše fyzikální chápání je většinou svázáno s jednoduchými teoretickými modely, které ovšem nestačí k úplnému popisu experimentů, které bývají příliš komplexní. Právě ab initio výpočty poskytují toto propojení. Ab initio výpočty ale nejsou maximálně …více
Abstract:
The recent rapid development in first principle calculations of solids provided the missing link between the simplified theoretical models and the complex nature of experiments to the point, where the comparison of the calculation with the experiment has become a routine in the solid state research. This opens up novel ways of analyzing the results and new opportunities to explore and learn. We think …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Hamrle
  • Oponent: Alexander Yaresko, Ilja Turek, Štefan Zajac

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava