Bc. Jiří Rypar

Diplomová práce

Hypoteční úvěr na finančním trhu v České republice

Mortgage loan in the financial market of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Hypoteční úvěr na finančním trhu v České republice“ se věnuje problematice hypotečního úvěru v regionu České republiky. Začátek diplomové práce je věnován historickému vývoji hypotečního bankovnictví. Práce dále pokračuje charakteristikou hypotečního úvěru a vývojem legislativní úpravy hypoték v ČR. V následující kapitole je popsán novodobý vývoj hypotečních úvěrů v ČR za pomocí statistických …více
Abstract:
The diploma thesis “Mortgage loan in the financial market of the Czech Republic“ is focused on mortgage lending in region of the Czech Republic. The beginning of the thesis is dedicated to the historical development of the mortgage credits. Thesis continues with characterization of the mortgage credits and the development of the mortgage legislation in the Czech Republic. Next chapter describes development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta