Jiří Barlog

Bakalářská práce

Řídicí jednotka inteligentní domácnosti se vzdáleným přístupem

Control Unit for Smart Home with Remote Access
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jednotkami inteligentních domácností, a některými jejich komponenty. Jsou zde představeny některé vybrané komerčně dostupné produkty. Na základě jejich parametrů jsou stanoveny požadavky, kterých bychom chtěli dosáhnout při návrhu vlastní řídicí jednotky inteligentní domácnosti.Následně jsou vybrány potřebné elektronické součástky a je proveden hardwarový i softwarový …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with units of smart homes, and some of their components. It presents some selected commercially available products. Based on their parameters, there are set requirements that we would like to achieve when designing our own smart home control unit.Subsequently, the necessary electronic components are selected and the hardware and software design of the control unit is made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.