Bc. Daniel Szokala

Diplomová práce

Alpínská a subalpínská vegetace hory Midžur, Stara planina, Bulharsko

Alpine and subalpine vegetation of Mt Midzhur, Stara Planina, Bulgaria
Anotace:
Tato práce se zabývá klasifikací alpínské a subalpínské vegetace v Západní Staré Planině, zejména v oblasti hory Midžur. Zájmová oblast je unikátní svojí geografickou polohou u severovýchodní hranice Balkánského poloostrova a podložím kyselých sedimentárních hornin. Souvislý stupeň subalpínské vegetace se rozprostírá od ~1700 m n. m. po nejvyšší vrcholky. Alpínská vegetace se vyvíjí pouze ostrůvkovitě …více
Abstract:
This work focuses on the classification of alpine and subalpine vegetation in the Western Stara Planina Mts. around Mt. Midzhur. This area is unique for its geographical position near the northeastern edge of the Balkan Peninsula and the occurrence of acidic sedimentary rocks. The continuous subalpine vegetation belt starts at ~1700 m a. s. l. and continues to the highest altitudes. The alpine vegetation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta