Bc. Denisa HLAVATÁ

Bakalářská práce

Problematika legální, nelegální migrace a následná integrace cizinců na území České republiky

The issue of legal, illegal migration and subsequent integration of foreigners in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce, jak sám název říká, se zabývá legální a nelegální migrací na území České republiky. Zhodnocuje a popisuje současný stav týkající se migrace a integrace cizinců na území České republiky a poukazuje na problémy s tímto tématem související. Práce je tématicky rozdělena do sedmi hlavních částí. Šest částí je věnováno teoretickým oblastem migrace a poslední sedmá část obsahuje konkrétní …více
Abstract:
Bachelor´s thesis, as its name says, deals with legal and illegal migration in the Czech Republic. Enhances and describes the current status on migration and integration of foreigners in the Czech Republic, and highlights the problems associated with this topic. The work is thematically divided into sever main parts Six sections are devoted to the theoretical field of migration and the last seven section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009
Zveřejnit od: 8. 4. 2009
Identifikátor: 1015855

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVATÁ, Denisa. Problematika legální, nelegální migrace a následná integrace cizinců na území České republiky. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika