Theses 

Duševní hygiena a prožívání smyslu života učitelů mateřských škol – Bc. Barbora MLČOCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora MLČOCHOVÁ

Diplomová práce

Duševní hygiena a prožívání smyslu života učitelů mateřských škol

Mental hygiene of kindergarten teachers and their expierencing of meaning of life

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou duševní hygieny a prožíváním smyslu života učitelů mateřských škol. V teoretické části je popsána profese učitele mateřské školy a specifika z ní vyplývající. Dále se teoretická část podává informace o psychohygieně, její historii a jejích zásadách, stresu, syndromu vyhoření, relaxačních technikách ke zmírnění vlivu stresu a smyslu života, jeho významu v životě člověka a cestám, kterými se dá smysl života nalézt. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření. Cílem výzkumu bylo zmapovat oblast psychohygieny u předškolních pedagogů, zjistit, jak jsou učitelé MŠ ohroženi syndromem vyhoření a zda prožívají svůj život jako smysluplný.

Abstract: The diploma thesis deals with an issue of mental hygiene of kindergarten teachers and their experiencing of the meaning of life. The theoretical part includes the description of kindergarten teachers and their profession. The next part of the theoretical part provides the information about mental hygiene, its history and its principles, Burnout Syndrome, relaxation techniques to reduce the effects of stress and the meaning of life, its importance and three different ways how to discover it. The goal of the practical part was a survey of kindergarten teachers' mental hygiene, to find out if they are endangered by Burnout Syndrome and if they are living meaningful life.

Klíčová slova: Psychohygiena, duševní hygiena, učitel, mateřská škola, stres, syndrom vyhoření, relaxační techniky, smysl života

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Hamplová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=197196 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MLČOCHOVÁ, Barbora. Duševní hygiena a prožívání smyslu života učitelů mateřských škol. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz