Mgr. Sylvie Koutná

Diplomová práce

Aktuální otázky financování politických stran v České republice

Topical Questions of Fundraising of Political Parties in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá aktuálními otázkami financování politických stran v České republice. První část se věnuje právnímu rámci, zejména zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Kromě rozboru jednotlivých typu, je v této kapitole také srovnání se zahraniční úpravou, a to s Francií, Německem a Velkou Británií. Dále obsahuje i úvahy de lege ferenda. Druhá kapitola se pak věnuje přímo aktuální hospodářské …více
Abstract:
This work deals with Topical Questions of Fundraising of Political Parties in Czech Republic. The first part analyzes the legislation in our state funding. For comparison, in the first part also outlines the legislation of foreign countries, namely, the French Republic, The Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain. The second chapter describes the specific economic situation of some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta