Bc. David Káčerik

Bakalářská práce

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách

Tobacco addiction of children and adolescents brought up in the institutional educational centres and of children and adolescents living and brought up in a standard family environment
Anotace:
Bakalářská práce „Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách“ obsahuje tři kapitoly. První a druhá kapitola se věnuje teorii, kde zmiňujeme informace o výchově a vysvětlujeme rozdíly mezi ústavní a ochrannou výchovou. Práce popisuje jednotlivá školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a více pojednáváme o jednom …více
Abstract:
The bachelor thesis „Tobacco addiction of children and adolescents brought up in the institutional educational centres and children and adolescents living and brought up in a regular family environment”consists of three chapters. The first and the second chapter deals with a theory mentioning the information concerning upbringing and education, and explaining the differences between institutional and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Viktorin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta