Bc. David Káčerik

Bachelor's thesis

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách

Tobacco addiction of children and adolescents brought up in the institutional educational centres and of children and adolescents living and brought up in a standard family environment
Abstract:
Bakalářská práce „Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách“ obsahuje tři kapitoly. První a druhá kapitola se věnuje teorii, kde zmiňujeme informace o výchově a vysvětlujeme rozdíly mezi ústavní a ochrannou výchovou. Práce popisuje jednotlivá školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a více pojednáváme o jednom …more
Abstract:
The bachelor thesis „Tobacco addiction of children and adolescents brought up in the institutional educational centres and children and adolescents living and brought up in a regular family environment”consists of three chapters. The first and the second chapter deals with a theory mentioning the information concerning upbringing and education, and explaining the differences between institutional and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Viktorin

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta