Bc. Daria Sorokina

Bakalářská práce

Analýza kvality poskytovaných služeb v hostelu Czech Inn v Praze

Quality analysis of services provided at the Czech Inn Hostel in Prague
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou poskytovaných služeb ve vybraném ubytovacím zařízení, kterým se stal pražský hostel Czech Inn. Práce si klade za cíl zanalyzovat kvalitu služeb v každém úseku podniku, a to jak na základě vlastního šetření, tak i zveřejněných internetových recenzí hostů na vybraných internetových portálech. Teoretická část práce uvádí základní teoretická východiska zvolené problematiky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the quality of provided services in selected accommodation facility, which became the Prague Inn Czech Inn. The aim of the thesis is to analyze the quality of services in each section of the company, both on the basis of its own research and published internet reviews of guests on selected internet portals. The theoretical part of the thesis presents the basic theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/gdpi3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Lada Petránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze