Ondřej Lorenc

Bakalářská práce

Zásadní aspekty výuky zdravotnických záchranářů simulací

Essential aspects of teaching paramedics by high-fidelity simulations
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice výuky zdravotnických záchranářů simulací. Je sestavena z rešerší publikací, které byly napsány v češtině a angličtině. První část této bakalářské práce se zabývá výukou a emocionálními aspekty působícími během výuky, obsahuje také definici zdravotnického záchranáře a jeho kompetence v rámci přednemocniční péče. Na závěr je popsaná výuková metoda simulace …více
Abstract:
This Bachelor thesis is discussing issue of teaching paramedics by high-fidelity simulations. It is based on searches of publications issued in Czech and English language. The first part of this Bachelor thesis is dealing about teaching and emotional aspects involved in teaching, including also the definition of paramedic and his power in pre-hospital care. In the end is describing teaching by simulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lorenc, Ondřej. Zásadní aspekty výuky zdravotnických záchranářů simulací. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií