Soňa Pojezdalová, DiS.

Bakalářská práce

Insolvenční řízení jako forma ukončení podnikání a jeho vliv na vymáhání pohledávek

Insolvency as the Form of a Business Termination and Its Impact on Debts' Collection
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku insolvenčního řízení a na vymezení jeho dopadu na vymáhání pohledávek věřiteli. Na příkladu vybrané společnosti je pak zhodnocena úspěšnost vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení a jsou doporučeny kroky vedoucí k efektivnějšímu využití práv věřitelů v insolvenčním řízení a zvýšení úspěšnosti vymáhání pohledávek. Na základě provedené analýzy vymáhání …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the characteristics of the insolvency and its impact on the debtsʾ collection by the creditor. On the example of the selected company the success of debtsʾ collection within insolvency is evaluated. Further, the steps are recommended to increase the use of creditorsʾ rights in insolvency and increase in the success of debtsʾ collection. Based on the analysis of debtsʾ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Lokajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání (pro absolventy VOŠ)