Lucie KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Politické procesy 50. let v Československu

Political processes 50. years in Czechoslovakia
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou politické procesy 50. let v Československu. Hlavním cílem je vyložit fenomén politických procesů 50. let v kontextu počátečního politického vývoje v Československu s důrazem na období po roce 1948. V této práci se zabývám politickými procesy jako specifickou formou perzekuce a represe komunistické moci vůči obyvatelstvu. Nastíním zde i problematiku rehabilitací. Svou …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is the political processes of the 50th years in Czechoslovakia. The main objective is to clarify the phenomenon of political processes. It will be dissertated about context of political developments in Czechoslovakia in 50th years, with emphasis on the period after 1948. In this thesis I engage in the political process as a specific type of persecution, and repression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie. Politické procesy 50. let v Československu. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta