Theses 

Smrt ve finských příslovích – Bc. Lucie Demelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Baltic Languages and Literatures

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lucie Demelová

Bachelor's thesis

Smrt ve finských příslovích

Death in Finnish Proverbs

Anotácia: Tématem práce je motiv smrti ve finských příslovích. Práce obsahuje úvod do finského folkloru, zvyků a rituálů spojených se smrtí a přehled vybraných přísloví s touto tématikou. Cílem je analyzovat tato přísloví a zjistit, jaký byl pohled starých Finů na smrt a umírání.

Abstract: The topic of this thesis is death in Finnish proverbs. The thesis contains an introduction into the Finnish folklore, customs and rituals connected with death and a list of chosen proverbs on this topic. The aim is to analyse these proverbs and to find out what was the perspective of the old Finns on death and dying.

Kľúčové slová: přísloví, proverbs, smrt, death, Finsko, Finland, folklor, folklore

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedúci: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 03:41, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz