Bc. Tomáš JIRÁNEK

Bakalářská práce

Teorie měření adheze vulkanizátů při využití plniv na bázi "saze - organojíl"\nl{}

Theory of vulcanizer adhesion measurement using filling agents on the base of "soot - organic clay"
Anotace:
Bakalářská práce je obsahově rozdělena do desíti základních částí. První tři části se zabývají obecnými gumárenskými pojmy. Je zde podrobně rozebrána problematika kaučuku, popsán průběh vulkanizace a jejich zákonitostí a také skladba směsí pro plněnou pryž. Čtvrtá část obsahově navazuje na část třetí a vysvětluje podrobně problematiku plniv a plnění. Části 5, 6 a 7 seznámí čtenáře se vznikem, vlastnostmi …více
Abstract:
The Bachelors Thesis is divided into ten main parts. First three parts are concerned on terms generally used in rubber industry. These parts analyzes the problems of rubber, describes the process of vulcanization and its patterns and they also deals with the structure of mixtures for filled vulcanized rubber. The fourth part extends the third part and it explains in detail the problems of filling and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2005
Zveřejnit od: 30. 5. 2005
Identifikátor: 691

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2005
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Wilczynski

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁNEK, Tomáš. Teorie měření adheze vulkanizátů při využití plniv na bázi "saze - organojíl"\nl{}. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů