Mgr. Petra Šamalíková

Bakalářská práce

Jazyková a stylová specifika tvorby Arnošta Lustiga se zaměřením na charakteristiku postav

Language and style specifics creation of Arnost Lustig in the characteristics of the characters
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovým rozborem a porovnáním povídek Arnošta Lustiga se zaměřením na charakteristiku hlavních postav. Teoretická část se věnuje dějinám židovské literatury a životu Anošta Lustiga, praktická část se zabývá jazykovým rozborem tří knih, analýzou z hlediska jazykového a stylového a následuje srovnání všech tří knih.
Abstract:
This bachelor thesis is based on the language analysis and the comparison of Arnost Lustig´s novels focused on the main characters of the novels. The theoretical part pays attention to the history of Jewish literature and Arnost Lustig´s life, the practical part is based on the language analysis of the three books, the analysis from the point of view of linguistic and stylistic, followed by the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy