Eliška Šertlerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rizika svěřování dětí do pěstounské péče

The risk of the entrusting of children into foster care
Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče, se zaměřením na specifické rizikové oblasti pěstounské péče. Hlavním cílem této práce bylo prostřednictvím kompilace identifikovat rizika, která mohou nastat při svěřování dětí do pěstounské péče. Teoretická část nejprve vysvětluje pojmy: význam domova a rodiny pro vývoj dítěte, náhradní rodinná péče, pěstounská péče. Dále rozpracovává …more
Abstract:
This graduation thesis deals with substitute family care with a focus on specific risk areas of foster care. The main objective of this work was through the compilation identify risks that may occur during placing children into foster care. The theoretical part explains the concept: the importance of home and family for the child's development, substitute family care, foster care. Further elaborates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Štěpánková
  • Reader: Mgr. Alice Musilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc