Eva MINAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s kolostomií

Nursing Care Plan for Patient with Colostomy
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na plán ošetřovatelské péče pro klienty s kolostomií. V teoretické části je popsáno tlusté střevo z hlediska anatomie a fyziologie, následuje dělení kolostomie z různých hledisek, příčiny vedoucí k založení vývodu, přehled stomických pomůcek, způsoby ošetřování kolostomie a výměny pomůcek a komplikace kolostomie. V teoretické časti jsou také uvedeny informace týkající …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a nursing care plan for clients with a colostomy. The theoretical part describes large intestine, its anatomy and physiology, classifications of colostomy, the causes for its performance, overview of stoma aids, methods of colostomy care and change of aids, and colostomy complications. The theoretical part also includes information about stoma care advisory centres. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍKOVÁ, Eva. Plán ošetřovatelské péče pro pacienta s kolostomií. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta