Mgr. Eva Valášková

Diplomová práce

Postmoderna vlastníma očima

Anotace:
Postmoderní teorie a její aplikace na problémy dnešní doby.Diplomová práce. Brno, MU 2006. Diplomová práce mluví o naléhavých problémech doby a dotýká se jejich řešení. Dále o odcizení člověka člověku a jeho podstatě.Řešení je podáno v keramických plastikách.
Abstract:
My final work is titled postmodern of my own eyes.I'm interesting in time of postmodern, global problems, politics, and arts in this age. Ceramics sculptures, which i formed, are nearly connected with tolerance, knowledge, moments of life and pleasure of work with clay.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma