Bc. Kristýna Jakubcová

Bakalářská práce

Zvířecí pohybové pohybové pohádky a atletika pro předškoláky

Animals fairy tales in motion and athletics
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou zvířecí pohybové pohádky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj dítěte předškolního věku, důležitost pohybu, atletiku, hru a pohádku. Cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření několika pohybových pohádek pro děti předškolního věku a vytvoření materiálu vhodného pro pedagogy MŠ či volnočasové pedagogy, dále …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with animal fairy tales in motion. It consists of the theoretical and the practical part. The theoretical part is focused on the development of preschool children, movement, athletics, play and fairy tales. The goal of the practical part is to create several fairytales in motion for preschool children and materials for kindergarten and leisure time teachers, as well as its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma