Bc. Jitka Tůmová

Bakalářská práce

Hydromorfologický průzkum a hodnocení Svratky v severozápadním sektoru města Brna

Hydromorphological survey and assessment of the Svratka River in the nortwestern part of Brno city
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem mapování a hodnocení morfologického a ekologického stavu vodních toků v České republice. Hlavním cílem této práce bylo pomocí upravené mapovací metodiky, která vychází z anglické metodiky Urban river survey, pro hydromorfologický monitoring zmapovat a zhodnotit část Svratky protékající městem Brnem. Hlavní parametry, které byly sledovány, jsou morfologie koryta …více
Abstract:
This balechor thesis deals with mapping and evaluation of the morphological and ecological state of watercourses in the Czech Republic. The aim of this thesis is to use a modified method of hydromorplologic monitoring, which is based on the English method „Urban River Survey“, and use the method to map and evaluace a part of the Svratka river in the city of Brno. The primary monitored parameteres are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nicol Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta