Mgr. Anna Košťálová

Bakalářská práce

Sama doma: analýza obsahové a formální podoby pořadu s důrazem na diváckou recepci konstrukce ženství

“Sama doma”: Analysis of Magazine’s Content and Form with Emphasis on Spectators’ Reception of Construction of Femininity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obsahovou a formální podobou pořadu Sama doma s důrazem na diváckou recepci konstrukce ženství. Syntetizuje výzkum publika s výzkumem obsahovým. Vychází z kulturálně feministického studia médií. Výzkum se skládá ze dvou částí. První z nich se zaměřuje na to, jak respondentky (pravidelné divačky) hodnotí lifestylový televizní magazín pro ženy Sama doma, druhá potom na to, …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the content and form of the lifestyle TV magazine “Sama doma” with emphasis on spectators’ reception of construction of femininity. Research of TV magazine’s spectators and TV magazine’s content is combined in this thesis and it is based on feminist media culture studies. Research consists of two parts. The first part focuses on how respondents (regular spectators) assesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií