Mgr. Anna Košťálová

Bachelor's thesis

Sama doma: analýza obsahové a formální podoby pořadu s důrazem na diváckou recepci konstrukce ženství

“Sama doma”: Analysis of Magazine’s Content and Form with Emphasis on Spectators’ Reception of Construction of Femininity
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá obsahovou a formální podobou pořadu Sama doma s důrazem na diváckou recepci konstrukce ženství. Syntetizuje výzkum publika s výzkumem obsahovým. Vychází z kulturálně feministického studia médií. Výzkum se skládá ze dvou částí. První z nich se zaměřuje na to, jak respondentky (pravidelné divačky) hodnotí lifestylový televizní magazín pro ženy Sama doma, druhá potom na to, …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the content and form of the lifestyle TV magazine “Sama doma” with emphasis on spectators’ reception of construction of femininity. Research of TV magazine’s spectators and TV magazine’s content is combined in this thesis and it is based on feminist media culture studies. Research consists of two parts. The first part focuses on how respondents (regular spectators) assesses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií