Bc. Barbora Stehlíková

Bakalářská práce

Organizační kultura oblastní charity

Organizational culture of regional Caritas
Anotace:
Tématem bakalářské práce je organizační kultura oblastní charity. Cílem práce bylo poznat a popsat organizační kulturu vybrané oblastní charity a její základní kulturní prvky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá organizační kulturou, jejími prvky, zdroji a strukturou. Charita spadá pod nestátní neziskové organizace, a proto je další část práce věnována …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is organizational culture of regional Caritas. The aim of the thesis was to identify and describe the organizational culture of selected regional Caritas and its basic cultural elements. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with organizational culture, its elements, resources and structure. The Caritas falls under non-governmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta