Dana Výprachtická

Bakalářská práce

Daňová kontrola a nezákonný zásah - volba nástrojů a prostředků, jakými disponuje správce daně k zajištění cíle správy daní

Tax Control and Illegal Intervention - Tax Administrator Available Tools to Ensure the Objective of Tax Administration
Anotace:
Cílem bakalářské práce je potvrzení nebo vyvrácení hlavní hypotézy, zda současná aplikace a interpretace právních norem výkonu daňové kontroly nezakládá podstatné omezení možností, jakými správce daně při správě daní disponuje a na ní navazující hypotézy zda současná právní úprava dává správci daně dostatečné možnosti včas a efektivně reagovat na možná rizika a předcházet tak neuhrazení daně. Pozornost …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to confirm or disprove a main hypothesis, which is that current application and interpretation of legal rules regarding the execution of tax audit is constituting a significant limitation of the tax authority´s options in tax administration. The next hypothesis is that the current legislation allows to the tax authority to react early and effectively enough …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa