Anna DITTRICHOVÁ

Bakalářská práce

Specifika komunikace v práci porodní asistentky

Specifics of the communication in the work of midwives
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou komunikace v práci porodní asistentky. Teoretická část popisuje komunikaci obecně, její druhy, funkci a význam. Zabývá se komunikací verbální i neverbální. Popisuje prvky efektivní komunikace tj. naslouchání, empatie, asertivitu, rozhovor atd. Zaměřuje se na psychosomatiku v gynekologii a porodnictví, komunikační bariéry a komunikaci s otcem na porodním sále …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of communication typical for work of midwives. The theoretical part describes the communication in general, its types, function and significance. It depicts verbal and nonverbal communication. It describes elements of effective communication, i.e. listening, empathy, assertiveness, interview etc. It focuses on psychosomatics in gynecology and obstetrics, barriers of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Identifikátor: 20191

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DITTRICHOVÁ, Anna. Specifika komunikace v práci porodní asistentky. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka