Bc. Daniel Řiha

Diplomová práce

Politika pracovního trhu v České republice a Evropské unii v 90. letech

Labour market policy in the Czech Republic and European Union in the' 90s
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Politika pracovního trhu v České republice a Evropské unii v 90. letech“ je analýza aktivní politiky zaměstnanosti jakožto významné součásti politiky pracovního trhu. V práci jsou vymezeny jednotlivé nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejich rozbor a možnosti využití. V další části této práce je popsán vývoj aktivní politiky zaměstnanosti v devadesátých letech …více
Abstract:
The subject of the master thesis "Labour market policy in the Czech Republic and European Union in the’ 90s" is the analysis of the active labour policy as a significant part of labour market policies. The thesis includes individual tools and provisions of the active labour policy, their analysis and possible uses. The next section describes the development of active labour policies in the '90s. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta