Mgr. Ingrid Kmošková

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrated Thematic Teaching at Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou integrované tematické výuky na 1. stupni ZŠ,vymezuje pojmy integrovaná výuka, projekt, strategie výuky atd. V teoretické části objasňuji pojem integrovaná výuka, kapitoly pojednávají o výhodách a nevýhodách ITV, uplatnění v českých školách, klíčových kompetencích s čímž je spjato i hodnocení žáků a projektu. Zaměřuji se také na výběr vhodných výukových metod …více
Abstract:
The diploma work is focused on the issue of the integrate thematic education in the first grade of the elementary school. It defines the names of integrate education, project, educational strategy, etc. My task in the theoretical part is to explain the terms of integrate education, chapters are dealing with advantages and disadvantages of the ITV, the use in Czech schools and their key capabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta