Bc. Beáta Révayová

Bachelor's thesis

Reklamná sabotáž optikou teórie "stratégií" a "taktík" Michela de Certeau

Subvertising from the perspective of the theory of strategies and tactics by Michel de Certeau
Abstract:
The main goals of this thesis consist of introducing and defining the concepts of culture jamming and subvertising, and then of analyzing them using the perspective of “tactics” and “strategies” introduced by the French thinker, Michel de Certeau. The term “strategy” refers to the actions of the “strong”, meaning the producers, who are characterized by their own proper place and the power that allows …viac
Abstract:
Hlavnými cieľmi tejto práce je predstaviť taktiky kultúrnej a reklamnej sabotáže, a následne tieto analyzovať využitím teoretického rámca „stratégií“ a „taktík“ francúzskeho mysliteľa, Michela de Certeau. Pojem „stratégia“ odkazuje k činnostiam „silných“, ktorí disponujú vlastným dištinktívnym priestorom a dostatočnou mocou na to, aby štruktúrovali sociálny svet a následne v ňom dominovali. „Slabí …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Jayasundera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.