Bc. Dominika Graupnerová

Diplomová práce

Zaměstnávání osob se sluchovým postižením v České republice

Employing hearing impaired people in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zaměstnávání osob se sluchovým postižením v České republice. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři se věnují teoretické části, čtvrtá představuje praktickou část. V teoretické kapitole jsme se zabývali oborem surdopedie, vymezili jsme si základní pojmy z oboru, podívali se na etiologii a klasifikaci sluchových vad, popsali jsme si komunikační systémy …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of employing hearing impaired people in the Czech Republic. It is divided into four chapters. Three are dedicated to theory, the fourth chapter represents the practical section. The theoretical chapters deal with the field of surdopedy, define basic terminology, list the etiology and classification of hearing impairment and describe the communication systems of the hearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma