Kamil Bardoň

Bakalářská práce

Návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu Karviná OKD a.s., v návaznosti na realizovanou otvírku

Proposal preparation of the first block of 17th seam in the 10th mining block at area ČSA, Karviná mine OKD a.s. following the opening of realized
Anotace:
Bakalářská práce řeší návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu Karviná OKD. Začíná stručnou geologickou charakteristikou předmětné oblasti a pak navrhuje technologií ražení včetně zajištění dlouhých důlních děl.
Abstract:
Bachelor thesis proposal addresses the preparation of the first block of 17th seam in the 10th mining block at area ČSA, Karviná mine OKD. Starts with a brief geological characteristics of the area in question, then propose stamping technologies including ensuring long mining works.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Jiří Bilan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava