Bc. Veronika ŽARLOKOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce antimutagenity rostlinných extraktů.

Detection of antimutagenicity of plant extracts
Abstract:
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit antimutagenitu flavonoidní látky rutinu. Pozitivní biologická role tohoto extraktu je dána jeho antioxidačními vlastnostmi. Zhodnocení míry antioxidačních účinků bylo provedeno Amesovým testem za využití bakteriálního indikátorového kmene Salmonella typhimurium TA102 umožňujícího detekci poškození indukovanou mutageny se silnými oxidačními vlastnostmi. Antimutagenní …more
Abstract:
Bachelor?s thesis has for object to assess anti-mutagenicity of flavonoid substance rutin. Positive biological role of this extract is caused by its anti-oxidant properties. Evaluation of the degree of anti-oxidizing effects was performed by Ames test using bacterial indicating strain of Salmonella typhimirium TA102, allowing the damage detection induced by mutagens with strong oxidizing properties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010
Accessible from:: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽARLOKOVÁ, Veronika. Detekce antimutagenity rostlinných extraktů.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology