Vladimír HORN

Bakalářská práce

Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Dolní Sukolomi u Uničova

Burial site of Bell-Beaker culture in Dolní Sukolom near Uničov.
Anotace:
Práce se zabývá největším pravěkým kostrovým pohřebištěm na Uničovsku. Snaží se o komplexní poznání lokality s využitím dobové terénní dokumentace a archeologického materiálu získaného z výplně hrobů. Lokalita byla zkoumána převážně ve 40. a 50. letech a jedná se o nejsevernější pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů na Moravě. Práce obsahuje dějiny výzkumu na této lokalitě a uvádí osobnosti, které …více
Abstract:
The thesis deals with the largest prehistoric skeletal burial ground in Uničov region. It strives for a comprehensive knowledge of the site using period terrain documentation and archaeological material derived from grave fillings. The site is the most north burial ground of the bell beaker culture in Moravia and was studied mainly in the 1940s and 1950s. The thesis contains the history of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORN, Vladimír. Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Dolní Sukolomi u Uničova. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g6focp g6focp/2
20. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.